شرکت مهندسی زرین سامانه شرق

زمینه فعالیت

2017-09-20 00:00:00

تله متری

تله متری یک فرآیند ارتباطات خودکار است که از طریق آن اندازه گیری ها و سایر داده ها در نقاط دور دست یا غیر قابل دسترس جمع آوری می شوند و برای نظارت بر روی تجهیزات دریافتی ارسال می شوند.
2017-09-24 00:00:00

اتوماسیون

با نوآوری در هر سطح، ما به بازنگری قدرت و اتوماسیون برای یک دنیای جدید انرژی می پردازیم
2017-04-19 00:00:00

اندازه گیری

برای کاهش زمان مهندسی، یک سیستم اتوماسیون باید برای نصب آسان و کارآمد باشد.
2017-09-16 00:00:00

کنترل

راه حل های مدیریت انرژی ما با کارایی، هوشمند و سفارشی ما را قادر می سازد عملکرد عملیاتی در صنعت خود را. کشف سیستم های اتوماسیون اتوماتیک و سیستم های کنترل برای برنامه شما.

اخبار