دسته بندی وبلاگ

سپت 24, 2017

اتوماسیون

اتوماسیون یک مرحله ورای مکانیزاسیون است که استفاده از دستگاه با قابلیت کنترل بالا برای یک تولید یا پروسه­ های تولید کارآمد را ممکن می­سازد. […]