خبر

استخدام

استخدام مدیر مالی و برنامه نویس کامپیوتر و الکترونیک که آشنایی با انواع 

زبان های برنامه نویس : ++BASIC ، C# ،C

برنامه نویسی اندروید : WEB

کار با انواع پایگاه داده : SQL ، ACCESS

داشته باشند .

با حقوق ثابت و بیمه

کار در محیط R&D شرکت

لطفا رزومه خود را با توجه به فرم قرار داده شده در سایت شرکت www.zarrinsamane.com تکمیل بفرمایید . فرم تقاضاي كار_97.6.pdf فرم تقاضاي كار_97.6.docx

ارسال فرم از طریق تلگرام به شماره 09309867396 ویا فاکس به شماره 38461920 و ایمیل شرکت www.zarsamane@yahoo.com