خبر

استخدام

استخدام تعدادی نیروی دیپلم و فوق دیپلم برق صنعتی (آقا)

لطفا رزومه خود را با توجه به فرم قرار داده شده در سایت شرکت www.zarrinsamane.com تکمیل بفرمایید . فرم تقاضاي كار_97.6.pdf فرم تقاضاي كار_97.6.docx

ارسال فرم از طریق تلگرام به شماره 09309867396 ویا فاکس به شماره 38461920 و ایمیل شرکت www.zarsamane@yahoo.com