خبر

استخدام


لطفا رزومه خود را با توجه به فرم قرار داده شده در سایت شرکت www.zarrinsamane.com تکمیل بفرمایید . فرم تقاضاي كار.pdf

ارسال فرم از طریق تلگرام به شماره 09309867396 ویا فاکس به شماره 38461920 و ایمیل شرکت estekhdam.el2323@gmail.com